כללי

ארוי (להלן "המסעדה") משיקה בזאת אתר אינטרנט עבור שירות הזמנת משלוחים באתר והמוקד הטלפוני 073-7590111 (להלן :"האתר").
השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש (להלן: "המשתמש" ו/או "המזמין") לעשות בו שימוש בהתאם לכללים שיפורטו להלן וכן בהתאם להוראות החוק
להלן כללי השימוש באתר.
השימוש באתר מהוה אישור והסכמה לקבלת כללי השימוש והתחייבות לפעולה בהתאם להם כמו גם בהתאם להוראות הדין.
במקרה של הפרת כללי השימוש, רשאית המסעדה להביא להפסקת השימוש ע"י המשתמש ו/או לנקוט באמצעים שונים, לרבות בהליכים משפטיים.
תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
שירות המשלוחים מותנה במילוי פרטי המשתמש בטופס ההזמנה באתר.
על המשתמש למלא טופס זה בעת סיום ביצוע ההזמנה באתר.
המשתמש מתחייב למסור פרטים מלאים, נכונים ומדוייקים הכוללים בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. אין לעשות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית שתוביל להליכים פליליים ואזרחיים.
מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודותיו באתר או במוקד הטלפוני, תהווה הסכמה והיתר ל"ארוי" לעשות בהם שימוש לצורכי דיוור ולשם מתן שירותיה באמצעות אתר זה או באמצעות הודעת מסר קצר לרבות, שיפור השירותים בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות ,תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו' שנועדו לשפר את השירות כלפי לקוחות המסעדה.
"ארוי" תערוך משלוחים עד לכתובת המשתמש באזורי החלוקה המוגדרים בלבד.
יובהר כי שירות המשלוחים מוגבל לאזורי חלוקה והמסעדה תוכל לערוך שינויים באזורי החלוקה מעת לעת ומבלי ליתן הודעה מראש. שירות הזמנת משלוח באתר מותאם לשעות פעילות המשלוחים ועלול להשתנות מעת לעת ומבלי ליתן הודעה מראש. זמן הגעה משוער יצוין בעת ביצוע ההזמנה וזאת בהתאם למועדי ההזמנה ולאיזור החלוקה ממנו בוצעה ההזמנה.
בכל מקרה, "ארוי" מסירה מעל עצמה אחריות בנוגע לאיחור באספקת המוצר בשל נסיבות שאינן מצויות בשליטתה ואשר יש בהן כדי לסכל את הגעתו של המשלוח במועדו ובהן מסירת פרטים כוזבים בידי המזמין, מסירת פרטים בלתי מדוייקים בידי המזמין, סגירת כבישים וחסימת התנועה בידי גורם חיצוני, אסון טבע, מצב חירום לאומי, מזג אוויר סוער. רשימה זו הינה חלקית ואיננה ממצה נסיבות כאמור.
שירות הזמנת משלוח באתר מותנה בהזמנה בעלות מינימלית בסך 55 ₪ לא כולל דמי משלוח בסך 11 ₪ שייגבו עבור כל משלוח. אמצעי התשלום באתר הינו כרטיסי הסעדה, כרטיסי אשראי או מזומן.
כאשר תשלום באשראי מותנה בשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, ובאישור מטעם חברת האשראי. יובהר כי משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או ניגוד להוראות דין ישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם ל"ארוי ו/או לכל אדם אחר.
משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין כזה יהא מחויב לפצות את "ארוי" על כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד.
מדיניות ביטולים 
ניתן לבטל הזמנה ולקבל זיכוי מלא להזמנה שבוצעה, בתוך 5 דקות מרגע הגעתה לקופת המסעדה מהאתר/המוקד הטלפוני
גם לאחר 5 דקות במידה ועדיין לא התחילו להכין את ההזמנה ניתן יהיה לבטלה ולקבל החזר מלא.
בכל מקרה, דהינו אם עברו 5 דקות והתחילו להכין את ההזמנה הזיכוי יהיה על החלק היחסי, כלומר המנות שעדיין לא הוכנו ודמי המשלוח.

טלפון שירות לקוחות : 054-3060851

אימייל שירות לקוחות: service@aroi.co.il


| תנאי שימוש ומדיניות ביטולים |

פייסבוק
אינסטגרם

מפת אתר

תנאי שימוש ומדיניות ביטולים

ארוי - הרצל 28 ראשון לציון

אימייל שירות לקוחות: service@aroi.co.il

טלפון להזמנת משלוחים ואיסוף עצמי: 073-7590111